הסכם רישיון לייצור מוצר


מה זה הסכם רישיון לייצור מוצר?
הבעלים של הזכויות בקניין רוחני מסוים אשר מעוניין לקדם את פיתוח המוצר או ייצורו פעמים רבות נדרש לשם כך להתקשר עם יצרן בתחום הרלוונטי שיבצע עבורו את מלאכת הייצור והפיתוח. ההתקשרות יכולה להיעשות בדרכים שונות, ולצורך הכרעה באיזה אופן רצוי להתקשר חשוב להתייעץ עם עורך דין לחוזים.
לעיתים התקשרות של בעל הזכות עם היצרן נערכת בצורה של הענקת רישיון לייצור המוצר – חוזה רישיון ליצור מוצר.
הסכם רישיון ליצור מוצר הוא חוזה שנכרת בין בעל הזכויות בקניין הרוחני, למשל הבעלים של הפטנט, לבין היצרן של המוצר, ההסכם נערך בהתאם לציפיות הצדדים והמגבלות החלות עליהם. חוזה מסוג זה מתייחס בין היתר לסוג הרישיון המוענק, תקופתו, הייצור הנדרש, תשלום התמורה או התמלוגים ליצרן, אחריות ליצור ולנזקים, תנאים לביטול הסכם, זכויות קניין רוחני ביצור ובנגזרותיו, התחייבות לשמירה על סודיות ואי תחרות ועוד.
לצורך הכנת הסכם רישיון מומלץ להתייעץ עם עורך דין לחוזים בעל ידע וניסיון בתחום.

הרשום לעיל לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ אישי ואין להסתמך עליו ללא התייעצות עם עו"ד.